Reiki

 

Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen,p maar meer nog: een manier van leven.

Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld.

Reiki is (kanji), te weten rei ('geest' of 'ziel') en ki ('energie' of 'levenskracht').

Reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.

Reiki is geen wetenschap maar een levenswijze.

 

De reiki behandelaar is het doorgever van universele levensenergie aan de ontvanger.

Deze energie zoekt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger.

De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op energiebanen (nadi's) en chakra's.

Het doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand.

Dit doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen.

Het heeft een alomvattende harmoniserende uitwerking op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties.

Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden.